fullsizeoutput_2f41.jpeg

Focussen

Focusing begins with giving your body a pause, a break, in which to let it become whole.
— Eugene Gendlin

Focussen is een methodiek van reflectie waarbij je vanuit een milde ingesteldheid je aandacht richt op hoe je een situatie vanbinnen in je lichaam ervaart. Op die manier kan een vaag aanvoelen van een situatie (een gebeurtenis, een dilemma, een klacht,…) duidelijker worden en kan je de betekenis ervan voor jou begrijpen. Het brengt je tot een dieper weten en een scherper inzicht en opent nieuwe mogelijkheden en concrete acties die je kan ondernemen. Daarnaast helpt focussen jou beter om te gaan met je eigen - soms heftige -  gevoelens en emoties. Het maakt een energie in je vrij die voorheen opgesloten of verborgen zat. Focussen is een methodiek die je zelfvertrouwen en onafhankelijkheid vergroot, je creatiever maakt en je draagkracht versterkt.

De grondlegger van Focussen is Prof. Eugene Gendlin, hoogleraar psychologie en filosofie aan de Universiteit van Chicago. Hij ontdekte in de jaren ’60 dat de sleutel tot de verandering die hij zag bij succesvolle therapieprocessen verband houdt met een milde, open en niet-oordelende aandacht voor het eigen lijfelijk aanvoelen van situaties in het hier en nu.
Die bijzondere vorm van aandacht is voor je geestelijk welzijn wat doorbloeding is voor je lichamelijk welzijn. Het brengt meer levenskracht in wat er al is maar wat nog niet verder ontwikkeld werd.
Je kan focussen leren gebruiken als een persoonlijke gids en hulpbron, via training.

Ik kwam zelf met focussen in contact tijdens mijn opleiding cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie. Vanaf 2008 heb ik me verder bekwaamd in de methodiek door uitgebreide training bij erkende focusingtrainers (zie ‘Opleiding’). Sinds april 2016 ben ik erkend als Focusing-Oriented Psychotherapist en geef ik opleiding in Focusing Oriented Therapy binnen het opleidingscentrum Focus on Emotion.

Focussen is voor mij een onmisbare bron van begrijpen en groeien geworden, een leidraad doorheen de verschillende terreinen van mijn leven.

In de Focusing Oriented Psychotherapy die ik aanbied gebruik ik de methodiek van focussen om heel precies naar jou te luisteren en om jou te helpen zorgvuldig naar jezelf te luisteren en meer te zien dan je geneigd bent. Af en toe reik ik je ook het focussen aan als manier om ‘vollediger’ naar je eigen moeilijkheden te kijken en de juiste verandering te vinden. Dankzij focussen kan je in contact komen met de kiemen van verandering die al in jou aanwezig zijn maar waar je nog geen verbinding mee hebt.