Opleiding en vorming

Ik ben staflid van de specialisatie-opleiding Focusing Oriented Therapy voor psychotherapeuten en counselors. Dit is een voor Vlaanderen uniek aanbod omwille van de groepssetting van de opleiding en de inbreng van expertise door verschillende Focusing Oriented Therapeuten. Deze opleiding werd voor het eerst georganiseerd in 2017-2018 en zal in september 2019 voor een tweede keer van start gaan. Meer info vind je hier.

Sinds 2009 ben ik betrokken in diverse opleidingen en geef ik verschillende vormingen op maat (zie 'bio'). Mijn werkwijze is steeds praktijkgericht, binnen een duidelijk theoretisch kader.

Rond volgende thema's heb ik expertise opgebouwd. Deze thema's kunnen zowel onderwerp zijn van een (meerdaagse) training als van een langduriger coachingsproces.

  • deontologie en beroepsethiek in de geestelijke gezondheidszorg

  • zorg en ondersteuning voor de zorgverlener

  • actief luisteren

  • de focusinghouding van de therapeut

  • empathie-training

  • relationele en communicatieve vaardigheden voor hulpverleners

  • overdracht en tegenoverdracht in de hulprelatie

  • werken met groepen

  • Focusing-Oriented Therapy

  • ..