fullsizeoutput_3587.jpeg

Werkwijze

Uitgangspunten

In mijn werk als psychotherapeut gebruik ik voornamelijk de principes en methodes uit de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie en de 'focusing-oriented psychotherapy'.

Cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie gaat er van uit dat jouw probleem of klacht niet op zich staat en vertrekt van het unieke van jouw persoonlijke levenssituatie.

Daarom luister ik als therapeut niet enkel naar de inhoud van jouw klacht maar ook naar hoe jij je levenssituatie op dit moment in het algemeen ervaart, hoe jij naar jezelf kijkt, hoe jij je omgeving beleeft. Wie ben je? Wat zijn jouw (ongekende) mogelijkheden? Met welke beperkingen moet jij leven? Ik kijk als het ware mee door jouw bril naar de situatie. Het probleem wordt in zijn context geplaatst en samen gaan we op zoek naar de betekenis van jouw klacht of probleem. Daardoor zal je geleidelijk aan beter begrijpen waar het voor jou precies om gaat.

Als cliëntgericht therapeut ben ik ontvankelijk en niet-(ver)oordelend aanwezig, wat je ook vertelt of waar je ook mee zit. Het samen creëren van een veilige plek is mijn eerste intentie.

Daarnaast is mijn benadering ‘belevingsgericht’ of experiëntieel, dat wil zeggen dat ik jou zal uitnodigen om stil te staan bij wat je vanbinnen en vaak ook lijfelijk ervaart.                                                                            Als 'Focusing Oriented Therapeut' heb ik bijzondere aandacht voor wat je uitdrukt over je innerlijke beleving, ook wanneer je je daar niet bewust van bent. Mijn blik is gericht op dat wat wil erkenning krijgen en groeien in jou of meer in evenwicht wil komen.

 

Via o.a. de methodiek van focussen, help ik jou contact te maken met hoe je iets beleeft en je gevoelens zo precies mogelijk uit te drukken. Af en toe breng ik dingen ter sprake die ik ervaar als ik naar jou luister en me in jou inleef. Op deze manier wordt voor jou duidelijker wat jou belet om je goed te voelen, groeit je vertrouwen en ontwikkel je je vermogen om zelf je eigen oplossingen te vinden.

Duurtijd

Hoe lang een psychotherapie duurt, varieert naargelang je vraag en naargelang je verwachtingen en hangt af van factoren als de grootte van het probleem, de gewenste verandering, de aanwezige krachtbronnen en ondersteuning in jou en jouw omgeving,… Bij het begin van de therapie kan ik een inschatting maken van de duur van het traject. De duur van de begeleiding kan al dan niet vooraf bepaald worden, maar de eindigheid ervan zal steeds een aandachtspunt zijn doorheen het therapeutisch proces.

Praktisch

Na jouw aanmelding via telefoon of mail krijg je een eerste afspraak voor een kennismakingsgesprek. Daarin verkennen we beiden of jij je goed voelt bij mijn benadering en of ik jou kan helpen.

Indien we besluiten een traject te starten, bepalen we in overleg de frequentie van de gesprekken. Deze is doorgaans tweewekelijks maar kan aangepast worden.

Een consultatie duurt 50 minuten en kost 55€.


Meer over...

  • cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie: www.vvcepc.be
  • focussen en focusing-oriented psychotherapy: zie 'Focussen'